اقای رفسنجانی شما امیدی برای برگزاری اجتماعات قانونی سبزها بودید، نمی‌بایست بترسید و کنار بکشید

آقای رفسنجانی: چگونه است که احمد جنتی و احمد خاتمی باید بتوانند به نماز جمعه بیایند و هر کثافتی را از تریبون نماز جمعه بیان کنند اما وقتی نوبت به حق واقعی مردم و جنبش سبز می رسد شما باید نگران سوء استفاده از این جایگاه باشید. اصلا این جایگاه برای چه منظوری است؟ برای برقراری عدالت و حمایت از حقوق مردم و نه برای بیماران روحی و روانی همچون جنتی و احمد خاتمی که علنا به مردم دروغ گفته و توصیه به قلع و قمع مردم بی‌گناه می‌کنند و از شکنجه و زندانی کردن بی‌گناهان حمایت می‌کنند. این آقایان هستند که از آن تربیون سو استفاده می کنند نه شما، آقای رفسنجانی بزودی از همه مسولیتهای خودتان توسط رهبر دیکتاتور و مادام‌العمر خلع خواهید شد و آن موقع است که از ته دل افسوس می خورید که چرا همین فرصتهای اندک ولی استثنایی را از دست داده‌اید. شما که گفته بودید ترس برایتان معنی ندارد. اگر واقعا از سر ترس و یا مصلحت کنار کشیده‌اید واقعا برای شما، خودم و دیگر سبزهای عزیز کشورم متاسفم.

هیچ نظری موجود نیست: