آقای کرباسچی: گمان نکنید سکوت شما حاشیه امن شما خواهد بود

مطلبی از آقای نامشهور
آقای کرباسچی در رژیم گذشته و فعلی تجربه زندان داشته است. اتفاقا همین محسنی اژه ای او را برای سه سال به گوشه زندان اوین انداخت و برایش شصت ضربه شلاق هم تجویز کرد. آقای کروبی با اشتباه عجیبی که کرد شکایت مظلومان ظلم شده را پیش متهم و ظالمی چون محسنی اژه ای و دستگاه قضایی برد. محسنی اژه ای و کلا دستگاه قضایی فعلی مسبب تمام جنایات رخ داده شده است بنابراین چگونه می‌توان داد را پیش متهم برد و انتظار داشت شخصی چون محسنی اژه ای که خود یکی از آمران دستگیری فعالین بی‌‌‌گناه سیاسی بوده است به ناگاه حامی کروبی و موکلین خورد و خمیر شده‌اش شود. مسلم است کلیه ادعاهای ایشان را کذب خواهد دانست و دستور دستگیری ایشان هم صادر خواهد شد. اما با این اوصاف کار از کار گذشته و آقای کروبی با این بیدادگری قوه قضاییه قطعا کارش به جاهای باریک کشیده شده است. اما حالا نوبت آقای کرباسچی است که کار او را ادامه دهد. مگر قرار نبود معاون اول ایشان در زمان ریاست جمهوری آقای کروبی بشود. بنابراین نباید حالا پا پس بکشد. این وظیفه ایشان است که دین خود را به جنبش سبز ادا نموده و نگذارد از آقای کروبی هم یک تواب ساخته شود که اعترافاتش از صداو سیما یا به قول دکتر سروش بیت‌الاحزان پخش شود. مردم هنوز آقای کرباسچی را دوست دارند و می دانند او در دوران مدیریتش مردمی عمل کرد و در بوجود آمدن جنبش دوم خرداد نقش مهمی را ایفا کرد اما باید یادآور شوم همانگونه که یاران ایشان یک به یک به زندان می‌روند و معلوم نیست چه بلایی بر سرشان خواهد آمد ایشان و دیگر یاران اصلاحات گمان نکنند در صورتیکه سکوت کنند حاشیه امنی برای خود فراهم می‌کنند . آسیاب به نوبت. کینه رهبری دامن تمامشان را خواهد گرفت و مطمئنا پس از مدتی که از دستگیری آقای کروبی و موسوی گذشت آنها هم تصفیه سختی خواهند شد. ای کاش آقای کرباسچی این نام نیک را برای خودش حفظ کرده و پا به میدان بگذارد قبل از اینکه جناح رهبری مادام العمر از میدان بیرونش برند بدون اینکه فرصتی برای فریاد کشیدن داشته باشد

۲ نظر:

ناشناس گفت...

خیلی جالبه. اول به دفتر کروبی و همچنین کمیته صیانت از آرا حمله کرده و تمام اسناد را بردند. بعد گفتند مدارکی که کروبی ارائه کرده، مستند نیستند. یک برنامه وقیحانه هم ساختند و در توهماتشان همه چیز را ماستمالی کردند.

ناشناس گفت...

اگرچیزی نیست چرا تک تک اعضای کمیته را دستگیر می کنید‌؟ اگر هراسی از اتفاقاتی که افتاده ندارید چرا در پی از بین بردن مدارک هستید؟ درجلسه آقای کروبی با کمیته سه نفره قوه قضاییه آنها از مدارک موجود متعجب شدند وفضای جلسه آنچنان مثبت بود که آقای کروبی گفتند که حتما ترتیب اثر داده خواهد شد. اما بعد دیدیم که نه تنها بساط کمیته را جمع کردند بلکه تک تک افرادی را که درجریان پیگیری های آزارواذیت های رخ داده بودند را دستگیر کردند.