طرحی که در هر صورت دولت احمدی‌نژآد بازنده مطلق آن است

چینی ها در چین صدها مسلمان را کشتند و صدای دولت ایران در نیامد چون به چین و روسیه نیاز مبرم دارد. چین و روسیه تنها کشوهای غیر دموکراتیک و کاملا دین ستیز جهان هستند که برای احمدی‌نژآد پیام تبریک فرستاده‌اند. حالا که مهندس و موسوی و همفکرانش به هیچ وجه موفق به برگزاری اجتماع قانونی و دارای مجوز نمی‌شوند بهترین کار این است که ارگانی درخواست مجوز تجمع در برابر سفارت چین برای اعتراض به نسل کشی مسلمانان چین شوند. کافی است نماد سبز را با خود بیاورید و مردم را هم خبردار کنید و این تجمع نه قابل سرکوب است و نه قابل مهار. و آنجاست که مردم می‌توانند به صورت خودجوش حرفشان را مطرح کنند. و اگر هم دولت مجوز ندهد طبیعی است که آبروی نداشته خودش را بیشتر می‌برد و نشان می دهد که برای حفظ منافع خودش نه تنها مسلمانها و هموطنان، بلکه انسانیت را هم حاضر است قربانی نماید. به نظر می‌رسد که دولت تلاش جدی خود را برای خاموش و مسکوت کردن این انتخابات به کار گرفته است

هیچ نظری موجود نیست: