میزان، رای رهبر مادام‌العمر است ( یک اقیانوس فریبکاری و حقه‌بازی)

(مطلبی از آقای نامشهور)
رهبر مادام‌العمر، رئیس قوه قضاییه را نصب می‌کند
رهبر مادام‌العمر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین می‌کند
رهبر مادام‌العمر، رئیس صداو سیما را تعیین می‌کند
رهبر مادام‌العمر، رئیس بنیاد مستضعفان، جانبازان و بنیاد شهید را تعیین می‌کند
رهبر مادام‌العمر، رئیس نیروی انتظامی کشور را تعیین می‌کند
رهبر مادام‌العمر، فرمانده سپاه پاسداران را تعیین می‌کند
رهبر مادام‌العمر، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند
رهبر مادام‌العمر، دادستان انقلاب و رییس دادگاه ویژه روحانیت و قضات را منصوب می‌کند
از همه مهمتر:
رهبر مادام‌العمر، اعضای شورای نگهبان و رئیس ۸۴ ساله آن را نصب می‌کند تا آنها با استفاده از نظارت استصوابی گلچینی از کم خطرترین‌ها و یا نورچشمی‌های رهبر را به اصطلاح برای انتخاب مردم در ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و خبرگان معرفی کنند.
رهبر مادام‌العمر، ولی این بار حتی به همین یک ذره انتخاب هم قانع نشد و رئیس جمهور را هم مستقیما خودش نصب کرد.
خبرگان هم که در نهایت نصب شده از جانب خودش هستند، به جای نظارت بر عملکردش به دعاگویی‌اش مشغولند. بنابراین رهبر غیر‌منتخب و منتصب را فقط یک نفر می‌تواند عزل کند و آنهم جناب عزرائیل است.
رهبر مادام‌العمر همچنین مجلسی را که پر از نمایندگان منتخب شورای نگهبان بود را پیغام داد تا به اعضای کابینه رئیس جمهور انتصابی رای اعتماد دهند. نمایندگان هم مثل بز اطاعت کردند.
اسم این حکومت را هم می‌گذارند مردم‌سالاری دینی، جمهوریت واسلامیت، که در آن میزان،رای ملت است. در کمال وقاحت در چشم این ملت نگاه می‌کنند و پوزخند تحویل‌شان می‌دهند. این که چیزی نیست در شعارهایشان حتی خونی که در رگ ملت است را از کیسه خلیفه به رهبر فرزانه هدیه می‌کنند.
شاه سابق علنا می‌گفت هنوز برای دموکراسی در ایران زود است و علنا هم اعلام کرده بود که می خواهد خودش سلطنت کند. هویدا نخست وزیر شاه هم زمانی در پاسخ به یک خبرنگار خارجی گفته بود بنده فرمان نمی‌دهم، در این مملکت فقط یک فرمانده وجود دارد و مابقی همه فرمانبردار هستند. اینها حداقل آنقدر مرد بودند که با این مفاهیم مدرن به مردم دهن‌کجی نکنند و به نام اسلامیت و جمهوریت و انتخاباتهای کذایی و دروغین یک دیکتاتور سر تا پا انتصابی را به مردم تحمیل نکنند تا در نهایت با این نوکر منتخب وقیح همچون خودش یک مملکت را به سمت ویرانی بفرستند.
صبح روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۵۹ در روزنامه‌های ایران این‌گونه نوشتند:
اعلی‌حضرت قدرقدرت قوی‌شوکت آسمان‌جاه عرش پایگاه اسلام پناه، یعنی خدایگان شاهنشاه‌ آریامهر بزرگ ارتشتاران فرمانده کل قوای ایران زمین ... مرد.
آيا تاریخ تکرار می‌شود؟

هیچ نظری موجود نیست: