حمایت قهوه‌خانه‌های آفریقا از جمهوری اسلامی

رهبر مادام العمر حرفهایی صد من یک غاز خود را با همان ظاهر عوام فریبانه ادامه داد ولی فقط یک نکته فکاهی در صحبتهایش بود که شنیدنی بود. ایشان تمام مستضعفان و پاکان و صادقان دنیا را طرفدار جمهوری اسلامی دانست و شاهد آن را هم یک قهوه خانه در یکی از کشورهای بدبخت آفریقایی دانست که در آن عده‌ای جوان بدبخت آفریقایی داشته‌اند از تیم فوتبال ایران(که حذف شده است) حمایت می‌کرده‌اند. و همین را گواهی بر حمایت جهانی از جمهوری اسلامی دانست. مثل جالب محلی خراسانی است که می‌گوید: کدخدای قلعه که مرغابی باشه ، ببین تو اون قلعه چه رسوایی باشه. حالا این تریبونها را وقتی دست یک عده مرغابی بدهند می توانید دریابید که چه افاضات تهوع آوری را باید در عصر تکنولوژی و اطلاعات بشنویم و عرق شرم بریزیم که به چه گناه نکرده باید تقاص چنین اختاپوسهای نکبت‌باری را ما بدهیم

هیچ نظری موجود نیست: