تصویری که می تواند دولتی را محو سازد


اگر در انتخابات تقلب نشده است که شده است ، اگر رییس جمهور بارها و بارها دروغ نگفته است که گفته است ، اگر دولت تمام امکانات را برای عوام فریبی استفاده نکرده است که کرده است ، اگر رهبر حمایت بی‌چون چرا از این دولت نکرده است که کرده است ، اگر در امانت مردم خیانت نشده است که شده است، اگر اکثر نیروهای وفادار به انقلاب اکنون در زندان نیستند که هستند و بسیاری از اگرهای دیگر که نشان از یک خیانت بزرگ به مردم دارند. طبیعی است که این خیانت اعتراض به همراه دارد و این اعتراض هم نتیجه غم‌انگیزی مانند عکس مقابل را به همراه خواهد آورد، نمی دانم آیا احمدی‌نژآد و رهبر مادام العمر که نام دین را هم طوق گردنشان کرده‌اند با دیدن این تصویر به خاطر نمی‌آورند که تمام این خیانتها و نادرستیها و دروغهای آنها بوده است که این تصویر دلخراش را رغم زده و این خانم را به خون آغشته کرده است. در کشورهای پیشرفته یک اشتباه مالی از سوی یکی از سران اول کشور منجر به تعویض دولت و محو آن از صحنه سیاسی برای سالها می‌شود، تصور کنید اگر چنین حادثه‌ای از بابت خیانتشان به امانت مردم در کشورشان رخ دهد چه بلایی بر سر سیستم کشورشان خواهد آمد. وقایع این چنینی در دنیای مدرن امروز جایی ندارد اما دیکتاتوری وحشتناک رهبری مادام العمر ایران با آن اختاپوس مافیایی قدرت پیرامونش گویا قرار نیست به این سادگی کوتاه آمده تا این ملت بتواند نفسی تازه کند و متاسفانه چنین تصویر غم انگیزی هم بر صفحه اول تمام خبرگزاریهای جهان نقش می‌بندد. این ندا، ندایی است که بر روح همگان نقش خواهد بست و هیچگاه از یادها زدوده نخواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: