سرانجام صادقانه زیستن زیر سایه سنگین رهبر مادام‌العمر


آنکس که چاپلوسی نکند، آنکس که اطاعت محض نداشته باشد، آن کس که صداقت خود را تقدیم مردم کند، آن کس که واقعا بخواهد برخواسته از مردم و از میان مردم و با مردم باشد پس باید این چنین به میان مردم برگردد و با بلندگوی دستی حنجره خود را پاره کند تا بلکه صدای مظلومانه مردم را به جایی برساند، کمی آن طرف‌تر بیگانه‌ای از دیار غربت، بی هیچ ‌ریشه و منصب با نام غریب جومونگ به این کشور می‌آید تا بلافاصله صدها میکروفن رسانه به اصطلاح ملی در برابرش و در اختیارش قرار گیرد، رسانه‌ای که خرج و رنجش به دوش ملت و قربان صدقه رفتن آن برای رهبر مادام العمر نظام مطلقه ولایت وقیح خواهد بود.
گویا در حال حاضر مردمان این سرزمین نامحرمان کشور خودشان هستند، عکس مقابل را ببینید و خود قضاوت نمایید:هیچ نظری موجود نیست: