جنبش سبز قبل از رهبر مادام‌العمر سال جدید را نام‌گذاری کند

سال ۸۹ سال مبارزه با استبداد نام‌گذاری شود
در این روزهای حساس و با این سرکوبهای شدید رهبر مادام‌العمر و رییس جمهور منتصبش، جنبش سبز نیاز به نوآوریهای پشت سرهم دارد تا شور اعتراض‌های بدون خشونت مردم همچنان گرم بماند. حتما همگی می‌دانید که در سال‌های اخیر، رهبر مادام‌العمر ایران در نوروز و ابتدای هر سال جدید نامهای عجیب و غریبی به آن سال می‌دهد. فکر می‌کنم ایده خوبی باشد اگر سبزها قبل از شروع سال جدید، سال ۸۹ را به نام سال مبارزه با استبداد یا سال ریشه‌کنی استبداد نامگذاری کنند و آن‌را در میان مردم جا بیاندازند، اعلام شروع سال جدید با نامهای عجیب و غریب رهبر مادام‌العمر ایران قطعا یک حرکت تبلیغی عالی برای سبزها خواهد بود. جنبش بدون خشونت سبز ایران باید به تمامی راه‌ها برای تبلیغ و توسعه خود ادامه دهد و این یک کار مفید هم می‌تواند جزيی از جنبش مردمی باشد. یقینا اگر از این مسئله استقبال شود، مهندس موسوی هم به آن نظر مثبتی نشان خواهد داد و همراه و در کنار مردم آن‌را تایید و تشویق خواهد نمود.

۱ نظر:

Dalghak.Irani گفت...

سلام
پیش نهادۀ خوبی است. مشروط به اینکه این اعلان باید توسط آدم مشهوری بشود ونه آدمی "نامشهور" مثل شما یا دلقک مثل من.
ماکه هرچی هشداروزنهار والتماس والتجاءدادیم و کردیم که جنبش باید رهبر وسخنگوی رسمی داشته باشد تو کت مهندس موسوی نرفت که نرفت. تا امروز که داریم چراغها را خودمان خاموش می کنیم. جنبش رهبر وسازمان وسخنگو پیدا خواهد کرد تاقبل از ناپیدایی خودش آیا!؟ مسئله این است. یا...هو